A kollégiumi tagság egy tanévre szól, meghosszabbítását évente írásban kell kérni.

A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása.

Kollégiumi férőhelyre csak azok a 22 év alatti, (amennyiben tanulmányait 7 éves korban kezdte el 23 év alatti) nappali tagozatos középiskolai tanulók jogosultak, akik első szakképesítésüket szerzik, középfokú, nappali rendszerű képzésben vesznek részt. A második szakképzés megszerzése nem ingyenes, így az ilyen képzésben résztvevő tanulók számára a kollégiumi elhelyezés sem térítésmentes. Nem számít második szakképzésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való elsajátítását biztosító képzés. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad. Felvételi kérelmet nyújthat be az a tanuló, aki a 25. életévét nem töltötte be.

A beköltözéshez szükséges dokumentumok:

  • felvételről szóló határozat
  • iskolalátogatási igazolás
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • TAJ-kártya
  • orvosi igazolás a háziorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó betegsége, gyógyszerérzékenysége stb.).

Intézményünk csak azokkal a tanulókkal tud felvételi eljárást folytatni, akik jelentkezési lapot nyújtanak be hozzánk.

A jelentkezési lap innen letölthető: